Често задавани въпроси

  • За да поръчате услуга от еkantora следва да регистрите свой потребителски профил в сайта. Всяка предлагана от нас Услуга има отделна страница на сайта, на която следва да попълните формата за заявка на услугата. Статусът на направените поръчки за услуги може да проверявате през Вашия Потребителски профил. Във Вашия потребителски профил имате достъп до всички изготвени от еkantora документи и становища по направени от Вас запитвания за услуги.

  • Ако вече сте заплатили Вашата поръчка за Регистрация на фирма през еkantora, Вие не може да промените или отмените поръчката. Свържете се с нас на посочените в сайта контакти, ако все пак откриете грешна информация в генираните от софтуера ни документи поради грешки при попълване на формуляра за поръчка на услугата. При необходимост ще попълните отново формуляр за поръчка на услугата без да дължите повторно заплащане на цената. Ако искате да извършите промени по поръчки за други услуги от еkantora,най-добре е да сторите това преди да сте заплатили съответната ценова оферта в потребителския Ви профил. За целта се свържете с нас на посочените в сайта контакти и ни опишете исканата промяна в поръчката. 

  • За да изполвате услугите на ekantora следва първо на направите своя потребителски профил. За регистрация на потребителски профил следва да предоставите информация за Вашите имена и имейл адрес. При създаването на потребителски профил в ekantora Вие определяте и парола за достъп до профила, за кояото ние не получаваме и съхраняваме информация. Правилното посочване на имейл и парола за достъп от Ваша страна е изключително важно, тъй като само чрез тях ще можете да влизате в потребителския си профил.  В потребителския си профил в ekantora имате достъп по всяко време до:  - Вашите потъчки за услуги;  - Изготвените документи и становища от ekantora по Ваши поръчки за услуги;  - Информация за извършените плащания и издадени фактури. 

  • Чрез услугата "Регистрация на фирма" от ekantora Вие можете изцяло онлайн да регистрирате Вашата нова фирма. Услугата "Дружествени промени" Ви дава възможност да получите документи за всеки вид промяна по Вашето дружество. Становище от адвокат по Ваш казус може да получите чрез услугата "Питай адвокат". При необходимост от счетоводно обслужване може да получите оферта изцяло онлайн чрез услугата "Счетоводно обслужване". 

  • Нашият софтуер ще изготви Вашите документи за регистрация на ООД или ЕООД. За целта следва само да попълните формуляра за заявката на услугата на съответната страница в сайта ни. Следвайте стъпките във формуляра и ни предоставете цялата изисквана информация. Важно е информацията да е вярна и коректно изписана, тъй като софтуер изготвя документите. След попълване на формуляра и изпращане на поръчката следва да заплатите цената на услугата. Веднага след като получим плащането, Вие ще получите документите за регистрация на Вашата фирма във Вашия потребителски профил в еkantora. Следвайте инстукциите относно подписването и заверяването при нотариус на документите. След това ни ги изпратете и в рамките на 24 часа Вашата нова фирма ще бъде регистрирана в Търговския регистър. 

  • Попълнете форма за запитване на страницата "Промени в дружества" в сайта ни като ни дадете информация за желаната промяна във Вашето дружество. До 24 часа нашите специалисти ще изготвят и качат в потребителския Ви профил ценова оферта относно исканата промяна. След като получим плащане на сумата по ценовата оферта в потребителския Ви профил в еkantora ще бъдат качени всички необходими документи за вписване на исканата от Вас промяна в Търговския регистър. Следвайте инструкциите ни, след което ни изпратете подписаните документи и в рамките на 5 работни дни промяната по дружеството Ви ще бъде вписана в Търговския регистър. 

  • Услугата на еkantora "Питай адвокат" Ви дава възможност да получите становище от адвокат като попълните бърза и лесна онлайн заявка за услугата. Следвайте стъпките описани в съответната страница на сайта на еkantora като ни опишете Вашия казус и прикачите всички документи, с които разполагате по казуса. До 24 часа след подаване на запитването екипът на ekantora ще Ви изпрати оферта за първоначална консултация или пакетна цена за цялостното разрешаване на Вашия казус. 

  • Попълнете онлайн запитване на страницата "Счетоводно обслужване" в сайта ни. До 24 часа ще получите ценова оферта в потребителския си профил или на посочения от Вас имейл адрес, ако не сте регистрирали потребителски профил при подаване на запитването. Следва да потвърдите офертата по имейл или телефон. След това счетоводният екип на еkantora ще се свържат с Вас и ще Ви предоставят цялата необходима информация за съвместната ни работа във връзка със счетоводното обслужване на Вашия бизнес. 

Безплатна консултация

0889464606