10 стъпки при откриване на фирма

10 стъпки при откриване на фирма

10 стъпки при откриване на фирма

Често идеите за нов бизнес отлежават твърде дълго преди да се превърнат в реалност. Множеството формални изисквания, които следва да се спазят, при откриване на фирма правят стартирането на нов бизнес да изглежда още по-сложно.

Всъщност, с ekantora може да откриете фирма в следните 10 лесни стъпки:

Стъпка 1.      Попълнете нашия онлайн формуляр на страницата Регистрация на фирма на сайта ни

Регистрацията на ЕООД или ООД никога не е била по-лесна и по-бърза. Само следва да регистрирате своя потребителски профил в ekantora и да следвате стъпките в онлайн формуляра. Така ще ни предоставете цялата необходима информация като данни за съдружниците и управителите, притежавани дружествени дялове от всеки съдружник, собственик, предмет на дейност на фирмата, адрес на управление и тн.

Попълването на формуляра за регистрация на фирма няма да Ви отнеме повече от 5 минути. Важно е информацията, която предоставяте да е вярна и коректно изписана, тъй като софтуер ще изготви автоматично документите за регистрация на Вашата фирма.

Стъпка 2.      Платете цената на услугата

След като попълните формуляра и изпратите поръчката следва да заплатите цената на услугата. Еkantora приема плащания по банков път, с дебитна/кредитна карта, чрез профил в ePay.bg или в брой на каса на EasyPay. При подаване на формуляра за регистрация на фирма може да изберете начина на плащане след подаване на заявката за услугата като кликнете на бутона "Плати" във Вашия потребителски профил, в раздел "Регистрация на фирма".

В цената от 184 лв. е включена таксата за регистрация на фирмата към Търговския регистър в размер на 55 лв. Цената не включва таксата за нотариална заверка на подписа на управителя върху документ, наричан най- често „Образец от подпис“ или „Спесимен“, която е в размер от 6 лв. до 12 лв. за всеки документ от този вид, както и таксата за откриване на набирателна банкова сметка, която е в размери от 10 лв. до 40 лв. и зависи от политиката на обслужващата банка.

Стъпка 3.      Документи за регистрация на фирма

Веднага след като Вашето плащане бъде обработено от системата ни, ще получите всички необходими документи за откриването на Вашата фирма. Документите ще Ви бъдат изпратени на посочения от Вас имейл при регистрация на профила и в потребителския Ви в профил в раздел „Регистрация на фирма“.

Пакетът документи, който ще получите, ще съдържа:

-        Учредителен протокол;

-        Учредителен акт при регистрация на ЕООД или Дружествен договор при регистрация на ООД;

-        Учредителен акт при регистрация на ЕООД без лични данни или Дружествен договор при регистрация на ООД без лични данни за публично обявяване в Търговския регистър;

-        Декларация/и по чл. 142 от Търговския закон за подпис от управителя/ите;

-        Декларация/и по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон за подпис от управителя/ите;

-        Декларация относно истинността на заявените обстоятелства и актове за подпис от управителя/ите;

-        Адвокатско пълномощно за подпис от управителя/ите;

-        Декларация- съгласие и образец от подпис на управителя/ите.

Следвайте получените инструкции на имейла като принтирате и подпишете всички документи без Декларацията-съгласие и образец от подпис на управителя/ите, за нотариалната заверка на която ще получите повече информация в следващата стъпка по-долу.

Стъпка 4.      Заверка на подписи при нотариус

Единственият документ, който следва да заверявате при нотариус е именно Декларацията-съгласие и образец от подпис на управителя/ите. Той се подписва и заверява от управителите в ЕООД или ООД. Следователно, ако в дружеството има повече от един управители, всеки следва да завети подписа си върху такъв документ. Генерираният пакет от документи ще съдържа необходимия брой декларации спрямо броя управители, които сте посочили във формуляра за регистрация на фирма.  

След като разпечатате документа, може да посетите всеки удобен за Вас нотариус. Не е необходимо да е нотариус с компетентност в града, в който се намира постоянният адрес на управителя. Тоест, управител с постоянен адрес в гр. Пловдив, може да завери подписа си върху Декларацията-съгласие и образец от подпис при всеки нотариус в гр. София.

Не подписвайте документа предварително, защото нотариусът ще иска да сторите това лично в нотариалната кантора. Ще е необходимо да представите само лична карта (паспорт или удостоверение за пребиваване при чуждестранни граждани). Таксата за нотариалната заверка на подписа е в размери между 6 лв. и 12 лв. за всяка декларация.

Стъпка 5.      Откриване на набирателна банкова сметка

След като всички документи са подписани и Декларацията-съгласие и образец от подпис е с нотариално заверен подпис на управителя, управителят следва да посети клон на банка, в който да бъде открита набирателна сметка на новото дружество. При посещението в банковия офис управителят ще следва да попълни въпросници във връзка с дейността на фирмата и да подпише Договор за откриване на набирателна сметка. Някои банки не събират такси за откриване на набирателна сметка, а конкретният размер на таксата зависи от политиката на всяка банка. Стандартно, таксите варират в размер от 10 лв. до 40 лв., а банковата сметка бива открита в деня на посещението на клона от управителя.

В случай че едноличен собственик на капитала или съдружници във фирмата са чуждестранни лица, банката ще открие набирателната сметка след проучване на чуждестранните лица, което стандартно отнема между 5 и 10 работни дни. Някои банки събират и такси за проучването. Поради тази причина при регистрация на ЕООД или ООД от чуждестранни лица, най-добре е след генериране на учредителните документи да се свържете допълнително с нас на посочените в сайта контакти.

Стъпка 6.      Внасяне на капитала на фирмата

След откриване на набирателната сметка, капиталът на фирмата следва да бъде преведен по банковата сметка. Вноските могат да бъдат направени от всеки съдружник или едноличен собственик лично или от управителя на фирмата за всички съдружници. При внасяне на капитала е важно да се посочи в описанието на плащането всяка вноска за кое лице се отнася.

Стъпка 7.      Сканирайте и изпратете всички документи на office@ekantora.bg

Сканирайте подписаните документи, нотариално заверената Декларация- съгласие и образец от подписите на управителя/ите и вносните бележки или платежни нареждания за внесения в банката капитал и ни ги изпратете на електронна поща office@ekantora.bg

Преди изпращането на документите се уверете, че всички страници от документите са сканирани. Често печатът на нотариуса за нотариалната заверка на подписа на Декларацията- образец от подписите на управителя/ите е на гърба на документа, затова сканирайте този документ двустранно.

Стъпка 8.      Подаване на документите в Търговския регистър

Веднага след като получим документите за регистрация на фирмата, ние ще ги подадем в Търговския регистър. Изпратените документи ще бъдат предварително проверени от адвокат от ekantora и при необходимост той ще се свърже с Вас.

Стъпка 9.      Вписване в Търговския регистър

В рамките на 24 часа от подаването на документите Вашата фирма ще бъде вписана в Търговския регистър. В случай на извънредна натовареност на Търговския регистър, вписването на фирмата ще стане до 3 работни дни.

Стъпка 10.  Честито! Вашето ново ЕООД или ООД е вече регистрирано

След като фирмата бъде вписана в Търговския регистър, ние ще изпратим до Вас информацията за ЕИК на фирмата и потвърждение за вписването.