Как да избереш наименование на фирмата си

Как да избереш наименование на фирмата си

Как да избереш наименование на фирмата си

Изборът на наименование на фирма често отнема най-много време при вземането на решение за регистрация на търговско дружество. Любопитен факт е, че правното значение на термина „фирма“ всъщност е само наименованието на даден търговец. В разговорния език „фирма“ вече е станало нарицателно на търговско дружество и затова в настоящата статия „фирма“ ще се използва в смисъла на търговско дружество.

А какви са законовите изисквания и основните правила при избиране на име на фирма?

Всъщност Търговският закон съдържа доста лесни за изпълнение законови изисквания към името на фирма като името да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала, както и задължително да бъде изписано на български език. Допълнително наименованието може да се изписва и на чужд език. Тоест законът допуска разнообразни варианти за име на фирма като името може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана добавка.

Именно наличието на много допустими варианти за име на фирма прави изборът по-труден. Затова в настоящата статия ще разгледаме някои съвети и добри практики при избиране на име за Вашата фирма.

Първото нещо, с което следва да се започне е проверката за свободно име на фирма в Търговския регистър. На сайта на Търговския регистър всеки може да направи абсолютно безплатна справка за „права върху фирма/наименование“ и да провери дали вече има регистрирани субекти с името, което е харесал за новата си фирма. Затова винаги при избор на име на фирма ние от Ekantora Ви съветваме първо да правите проверка за свободно име на фирма в Търговски регистър. Тази справка дава информация не само за вече учредени фирми с такова име, но и за запазени имена на фирми и крайната дата, до която е запазено дадено име.

Чрез услугата на Ekantora „Регистрация на фирма“, процесът по регистрация на фирма започва с линк към справка в Търговския регистър за проверка за свободно име на фирма, което ще Ви спести много време и ще направи регистрацията на фирма изключително лесен и бърз процес.

Но какво ако вече има регистриран търговец с наименование като Вашата идея за име на фирма?

Важно е да знаете, че Търговският регистър допуска създаване на фирма с дори един символ, цифра, знак или буква в наименованията. Тоест, ако вече има учредена фирма с име като това, което сте измислили, ако добавите година, цифра или символ към името, Вие ще може да регистрирате фирмата си с това име.

Въпреки това, с името си Вашата фирма ще бъде запомнена от клиенти, служители и други лица, затова винаги е добър подход да измислите уникално име на фирмата, което да се свързва лесно с дейността, създателите или мисията на бизнеса Ви.

Освен това, Търговският закон урежда ограничение, че име на фирма не може да бъде идентично или сходно със защитена марка, освен ако търговецът има права върху търговската марка. Тоест, ако дадена търговска марка е регистрирана с територия на защита в България от друго лице и Вие искате да използвате марката за име на Вашата фирма, то регистрацията на фирмата Ви може да бъде отказана. Затова варианти на име на фирма ,например, с Адидас и други наименования на търговски марки не са възможни.

А има ли други изисквания към името на фирма освен да е уникално и да няма други регистрирани фирми или търговски марки с него?

Както беше споменато вече, Търговският закон в България позволява името на фирма да бъде изписвано на чужд език, но съществуват изисквания и относно изписването на името на фирмата на чужд език. За да бъде вписвано това изписване по партидата на фирмата, то името на фирма на латиница следва да изписано точно по същия начин като името на фирмата на български език. Например, ако фирмата е с име „Свобода 2023“, то изписването на латиница не може да бъде “Freedom 2023”, а следва да бъде “Svoboda 2023”, тъй като законът позволява единствено точно изписване на името на латиница (транслитерация).

Понеже това как да измислим име на фирма и как да изберем име на фирма не е лесна задача, а тя не е единствената за разрешаване при регистрация на фирма, съществува възможност за запазване на име на фирма в Търговския регистър. Затова ако сте измислили уникално име на фирма, но знаете че до създаване на фирмата ще мине повече време поради една или друга причина, то най-добрият вариант за Вас е да запазите името на фирмата си. Таксата за запазване на име на фирма, когато заявлението е подадено по електронен път е в размер на само 20 лв., а срокът за който името на фирмата ще бъде запазена и никой друг няма да може да регистрира фирма със запазеното име е цели 6 месеца.

Ако имате нужда да от съдействие относно запазване на име на фирма, може да подадете запитване чрез услугата „Питай адвокат“ на Ekantora и ние ще проверим името на фирмата Ви и ще го запазим, без да е необходимо Вие да посещавате държавни институции за това.

Макар че както вече стана ясно от настоящата статия, името на една фирма е нейният може би най-отличителен белег, то искаме да знаете, че процедурата по смяна на име на фирма е бърза. За разлика от промяната на имената на физически лица, промяна на име на фирма става бързо и не изисква значителни разходи.

Ако фирмата е ЕООД, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за промяна на наименованието на фирмата и да приемане на нов учредителен акт, и след 3 дни от подаване на заявлението в Търговския регистър, новото име на фирмата ще бъде вече вписано. Ако фирмата е ООД решението за промяна на името и приемане на нов дружествен договор се приема от Общото събрание на съдружниците като мнозинството за взимане на решението е обикновено (50 + 1 % от капитала), освен ако в дружествения договор не е предвидено по-високо мнозинство за взимане на това решение.

Поради това ако само измислянето на уникално и оригинално име на фирмата Ви спира пред това да регистрите Вашата фирма, то ние от Ekantora Ви съветваме да не се бавите и да учредите Вашата фирма със свободно име, отговарящо на изискванията на закона, защото по-късно можете лесно да промените името на Вашата фирма.

С Ekantora регистрацията на фирма вече е възможно с попълването на бърз и лесен формуляр чрез услугата ни „Регистрация на фирма“.

Повече информация за стъпките при регистрация на фирма може да намерите в нашата статия- 10 стъпки при откриване на фирма.