Какво е предмет на дейност на фирма и как да го избереш при регистрация?

Какво е предмет на дейност на фирма и как да го избереш при регистрация?

Какво е предмет на дейност на фирма и как да го избереш при регистрация?

Противно на буквалното тълкуване на израза „предмет на дейност“, предметът на дейност на фирма не означава буквално предмети, с които фирмата ще има общо при развиване на търговската дейност. Предметът на дейност, най-общо описва основните търговски дейности, които се развиват чрез дадена фирма.

Съгласно българското законодателство търговските дружества (разговорно "фирми") имат право да упражняват „всяка незабранена от закона дейност“ и това, че дадена дейност не е включена изрично в предмета на дейност на дружеството, както е вписан в Търговския регистър не означава, че фирмата не може да извърша тази дейност.

Въпреки това, за много хора, стартиращи собствен бизнес, въпросът как да определя предмета на дейност на фирмата си, не е толкова лесен. В тази връзка в настоящата статия ще бъдат разгледани някои полезни практики и съвети за избор на предмет на дейност при регистрация на фирма.

Всъщност, Търговският закон не поставя редица или сложни изисквания към избора на предмет на дейност на фирма, но при регистрация на всеки вид фирма или други видове търговци като Едноличен търговец (ЕТ) е задължително да бъде избран предмет на дейност на фирмата.

На често срещания въпрос- колко предмета на дейност може да има една фирма, отговорът е че Търговският закон не определя ограничение. Съществува огромен списък с видове дейности, които могат да бъдат включени в предмета на дейност на Вашата фирма като търговия, внос и износ, търговско посредничество, транспортни, консултантски, рекламни, строителни, ремонтни, информационни услуги, разработка на софтуер и хардуер, маркетинг услуги и много други.

Както беше посочено по-горе, предметът на дейност на фирма може да бъде всяка незабранена от закона дейност. Съществуват обаче дейности, които за да бъдат упражнявани следва предварително на фирмата да бъде издадено съответното разрешение (лиценз). Такива дейности са, например, организиране на хазартни игри, охранителна дейност и др. Специални закони уреждат изискванията за издаване на разрешение (лиценз) за различните дейности под т.нар. разрешителен режим. Дори повечето дейности, за които се изисква издаването на разрешение за упражняването им могат да бъдат включени в предмета на дейност още при регистрация на фирмата, но дадената дейност под разрешителен режим може законно да се стартира след снабдяване със съответното разрешение.

Съществуват и изключения относно някои дейности като медицински и стоматологични услуги, за които още при регистрацията на фирма се изисква представяне на диплома за завършено медицинско образование и документ от БЛС (Българския Лекарски Съюз).

С услугата Регистрация на фирма“ на Ekantora, изборът на предмет на дейност e изключително лесен, тъй като всички предмети на дейности по Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД) са въведени в меню, в което можете бързо да потърсите подходящите дейности за Вашата фирма. Преди да приключите формуляра се уверете, че всички избрани от Вас дейности са маркирани и прехвърлени в дясното поле на екрана със съответните стрелки.

Въпреки определянето на широк списък от дейности в предмета на дейност на фирма, то за счетоводни и данъчни цели ще бъде определен т. нар. основна дейност по НКИД. Основната дейност е именно този вид услуги или дейности, които фирмата предоставя приоритетно. Възможно е една фирма да има и няколко основни дейности.

Макар и вече да е ясно от всичко изложено по-горе, че при избор на предмет на дейност на фирма следва внимателно да се изберат най-подходящите дейности за дадената фирма, то е важно да знаете, че процедурата относно смяна на предмет на дейност на фирма не е сложна и не отнема много време.

При ЕООД предметът на дейност се променя с решение на едноличния собственик на капитала и приемане на изменен Учредителен акт, тъй като предметът на дейност е част от задължителното съдържание на Учредителния акт на едно ЕООД. Промяната в предмета на дейност се заявява за вписване в Търговския регистър със заявление, което може да бъде подадено и онлайн с електронен подпис и в рамките на 4 работни дни промяната е вписана в Търговския регистър.

При ООД процедурата по смяна на предмет на дейност е сходна като решението за промяната и приемане на изменен Дружествен договор се взима от Общото събрание на съдружниците с обикновено мнозинство (50 + 1 %) от капитала. Процедурата по вписване на промените в Търговския регистър не се различава от тази при ЕООД.

С услугата „Дружествени промени“ на Ekantora можете бързо да заявите промяна в предмета на дейност на Вашата фирма изцяло онлайн.

Ако освен относно избора на предмет на дейност на новата Ви фирма искате да научите най-добрите практики при избора на наименование на фирма, повече информация може да намерите в статията ни Как да избереш наименование на фирмата си.

Полезни съвети и практики при избор на седалище и адрес на управление на фирма можете да намерите в статията ни Как да избереш наименование на фирмата си.