Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги за малки фирми

Още с регистрацията на нова фирма възниква необходимостта от надлежното осчетоводяване на стопанските операции в предприятието. Това поставя и въпроса пред малките фирми дали да ползват счетоводно обслужване от външна счетоводна къща или да изградят и поддържат собствен счетоводен отдел. За да се направи най-правилният избор за всеки бизнес следва да се разгледат предимствата на външните счетоводни услуги.

Ключово предимство при изнасянето на фирменото счетоводство като външна счетоводна услуга е спестяването на първоначалните разходи, необходими за откриването на вътрешен счетоводен отдел във Вашата фирма. Малка част от тези разходи са такси за лицензиран счетоводен софтуер и офис оборудване. При стартиране на нов бизнес спестяването на тези разходи може да Ви осигури бюджет за ключови сфери за развитието на търговската дейност и продуктите Ви. Безспорно при създаването на счетоводна къща, тези разходи също са налице, но веднъж направени, те залягат в ценовата политика на счетоводната къща и по този начин разходът за всяка фирма-клиент е значително по-малък. Това води и до осезаемо намаляване на цената на счетоводната услуга, която заплаща крайният клиент.

Така стигаме и до следващото предимство на външните счетоводни услуги, а именно по-ниска цена на счетоводната услуга при осигуряване на изключително качество при предоставеното счетоводно обслужване. Не са за пренебрегване и ежемесечните разходи за поддържане на вътрешен счетоводен отдел като трудови възнаграждения на счетоводители, социални и здравноосигурителни вноски, правото на отпуск, болничен, както и нелесния начин за прекратяване на трудов договор. Всички тези фактори следва да бъдат взети предвид при решението за поддържане на вътрешен счетоводен отдел.

Не на последно място е и предимството, че при използването на външни счетоводни услуги клиентът има възможността да бъде обслужен от цял екип счетоводители, който  е специализиран в професионалното счетоводно обслужване на различни стопански операции от ТРЗ услуги, включващи всички счетоводни операции във връзка с Личен състав и работни заплати в предприятието като изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове, изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки и  рекапитулации до начисляване на амортизации, годишно счетоводно приключване и осигуряването на адекватна данъчна защита при по-сложни и нетипични казуси. Широкият спектър от счетоводни услуги, респективно от казуси за разрешаване, с който се сблъскват ежедневно специалистите предоставящи счетоводни услуги, осигурява на малките фирми достъп до висококвалифицирани услуги на конкурентни цени при пълна отговорност за предприетите действия и спазването на законоустановените срокове.

Чрез услугата „Счетоводно обслужване“ на Ekantorа имате възможността изцяло онлайн да подадете запитване за оферта за еднократна счетоводна услуга или абонаментно месечно обслужване и да получите професионално счетоводно обслужване, съобразено напълно с Вашите нужди.