Защитата на интелектуалната собственост на нов бранд

Защитата на интелектуалната собственост на нов бранд

Защитата на интелектуалната собственост на нов бранд

Още с регистрирането на фирма възниква въпросът за защитата на интелектуалната собственост на нов бранд. Именно навременната защита на различните обекти на интелектуална собственост е от ключово значение за изграждането на успешен и разпознаваем бранд. 

Наличието на регистрирано търговско дружество с дадено наименование не Ви предоставя достатъчна защита, че друг търговец няма да копира Вашето търговско наименование, лого или слоган. Това е така, защото разлика в наименованието на две търговски дружества от дори едно число или символ е достатъчна, за да бъдат регистрирани. 

Най-ефективната защита на Вашия нов бранд може да постигнете чрез регистрация на търговска марка. Процесът по запазване на търговска марка често се нарича разговорно от потребителите „патентоване на име“, но всъщност патентът и търговската марка са различни обекти на интелектуална собственост и подлежат на различен ред на защита. 

Какво е търговска марка и как се регистрира? 

Търговската марка е отличителният символ за стоките или услугите на даден търговец, който може да бъде словен, звуков, изображение или комбинация от словни и графични елементи. За да бъде регистриран даден знак като търговска марка той следва освен да бъде достатъчно отличителен, да не е сходен с вече регистрирани търговски марки до степен, която може да доведе до объркване в потребителите. 

Спрямо териториалния обхват на действие на търговската марка се различават няколко производства за регистрация: Регистрация на търговска марка в България, Регистрация на Европейска търговска марка и Регистрация на международна търговска марка. 

Защита на търговска марка на територията на България може да се получи чрез подаване на заявка за регистрация в Патентното ведомство на Република България. Регистрацията на търговска марка в ЕС осигурява защита на Вашия бранд на територията на всички държави членки в ЕС. Производството по регистрация на търговска марка в ЕС започва с подаване на заявка за регистрация пред Службата на Европейски съюз по интелектуална собственост. 

Регистрацията на международната търговска марка, от друга страна, Ви осигурява възможността да получите защита на Вашия бранд в над 120 страни. Производството се развива пред Международното бюро по интелектуална собственост. Международната регистрация на търговска марка протича в едно производство дори когато се търси защита в множество държави, а таксите се заплащат в една валута - Швейцарски франкове. Преди подаването на заявката за международна регистрация, търговската марка трябва вече да е била заявена или регистрирана в дадена държава или в ЕС.

Срокът на защита на търговската марка е 10 години от подаване на заявката за регистрация, като този срок може да бъде продължаван многократно за нови периоди от по 10 години чрез подаване на заявка за подновяване на търговска марка. Това прави търговската марка ценен актив за всеки бизнес. Регистрираната търговска марка, освен това, подлежи на прехвърляне или предоставяне за ползване за определен от притежателя срок и цена.

От огромно значение за бързото и безпроблемно протичане на производството по регистрация на търговска марка в България, в ЕС или с международна защита е задълбоченото предварително проучване на отличителността на дадено лого или търговско наименование и на съответствието му с изискванията на закона.

Ние от Ekantora можем да Ви предложим комплексно становище относно отличителността на Вашето лого или търговско наименование. Ще анализираме наличието на сходни или идентични вече регистрирани търговски марки и ще Ви посъветваме как да превърнете Вашия запазен знак в защитена търговска марка. 

Ekantora разполага с екип от опитни регистрирани Представители по интелектуална собственост, на който можете да разчитате за консултация във връзка с патентоване на продукт и професионално съдействие във всеки етап от производството по издаване на патент. Може да получите консултация и съдействие във връзка със защитата на всяко Ваше право на интелектуална собственост като подадете запитване чрез услугата „Питай адвокат“ на нашия сайт.  

Ако искате да се запознаете със стъпките за регистрация на фирма, повече информация може да намерите в нашата статия 10 стъпки при откриване на фирма