Изпрати запитване

Услуги от които искам да се възползвам

  • Промяна на собствениците и/или съдружниците
  • Промяна на управител
  • Промяна на име
  • Промяна на дейност
  • Увеличаване/намаляване на капитала
  • Ликвидация на фирма
  • Промяна на седалище и адрес на управление